logo
 
?

атлантик ситу казино

, , "GNUSMAS-LJ4100", , 45- , , , : "--- --- --- -----"....

: " ".: ", ".: " - ".: " ".: " ".: "".: " ".: "".: " ".: " - ".: " ".: " ".: " ".: " ".: " - "?!

______________________________________________________________ : - , !

______________________________________________________________ .

"...______________________________________________________________ :- , , ?

Bill Gates General Motors COMDEX , General Motors , Microsoft, $25 0.005 /100 .

, , .- , ...=========================================================================================== .

============================================================================================== !!!!! ================================================================================================ !!!

, , : mordu_i_vse_ostalnoye_bit.vsem, vse.protiv, vse_v_shoke_no_mordu_bit.budem.

========================================================================================= .

, , ================================================================================================== ....( ) :" ", , , ( ) "", "".

, ...=================================================================================================== .